سرویس های دوره ای

اجرای سرویس های دوره ای به موقع و نگهداری صحیح از خط تولید هوای فشرده، امری مهم و حیاتی در جهت افزایش طول عمر مفید دستگاه های تامین کننده هوای فشرده، کاهش هزینه های تعمیرات، جلوگیری از هزینه های توقف خط تولید، افت فشار، هدر رفت انرژی به واسطه نشتی و افزایش عمر تجهیزات مصرف کننده هوای فشرده می باشد. با رسیدگی به موقع و سرویس دستگاه ها با صرف هزینه پایین می توان تا حد زیادی از تحمیل هزینه های گزاف تعمیرات اساسی، خرابی دستگاه و توقف تولید جلوگیری کرد. این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه با توجه به نوع دستگاه های مورد استفاده، کیفیت قطعات، شرایط محیطی، ساعات کارکرد دستگاه، میزان بار وارد شده به دستگاه ها، ضرورت های خط تولید و … می باشد.
ایران کوپکو با تکیه بر دانش، مهارت و تجربه سال ها فعالیت کادر فنی متعهد، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات نگهداری، سرویس های دوره ای، عیب یابی، تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات موردی و تعمیرات اساسی تجهیزات هوای فشرده و گازهای طبی و صنعتی با استفاده از قطعات و لوازم یدکی با کیفیت و اصل اعلام می نماید.

آسودگی خیال با طرح گارانتی تجهیزات هوای فشرده (نو یا مستعمل)

در این طرح، به ازای پرداخت هزینه ثابت ماهیانه، مسئولیت تجهیزات هوای فشرده از جمله تامین کلیه قطعات و ارائه کلیه خدمات مورد نیاز (مونیتورینگ، سرویس های دوره ای، تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات موردی) به صورت رایگان بر عهده ایران کوپکو قرار می گیرد.