فعالیت ها

 • تامین دستگاه اکسیژن ساز، کمپرسور، درایر، دستگاه تامین هوای فشرده مدیکال، تامین دستگاه وکیوم مرکزی بیمارستان عرفان نیایش
 • تامین قطعات و دستگاه های اطلس کوپکو بیمارستان شهید محمدی بندر عباس
 • تامین مواد مولکولارسیو اکسیژن ساز بیمارستان سید الشهدا تهران
 • تامین کمپرسور و درایر اطلس کوپکو – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA18FF Atlas بیمارستان سینا
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA30 Atlas بیمارستان پارسیان
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA30FF Atlas بیمارستان مصطفی خمینی
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسورهای GA30 Atlas بیمارستان امام خمینی تهران
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA30 Atlas بیمارستان محب یاس
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA30 Atlas بیمارستان طرفه
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA30 Atlas بیمارستان مرکز طبی کودکان
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA22 و GA30 Atlas بیمارستان ولیعصر(عج)
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور HY37 بیمارستان امام خمینی کرج
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA18 Atlas بیمارستان چمران کنگاور کرمانشاه
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA30 Atlas بیمارستان امام رضا لارستان
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA30 Atlas بیمارستان امام خمینی درگز
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور HY37 بیمارستان آذربایجان ارومیه
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA11 Atlas بیمارستان مصطفی خمینی طبس
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA15 Atlas بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA22 Atlas بیمارستان ۲۲بهمن گناباد
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA22 Atlas بیمارستان بیرجند
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA22 Atlas بیمارستان پاسارگاد تهران
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA30+ Atlas بیمارستان شهید مدرس ساوه
 • تعمیر اساسی (اورهال) کمپرسور GA30FF Atlas بیمارستان امام خمینی تهران، بخش عفونی