فیلتر سپراتور ۱۶۱۳۶۸۸۰۰۰

فیلتر سپراتور ۱۶۱۳۶۸۸۰۰۰ اطلس کوپکو
Atlas Copco 1613688000 Oil Separator

قطر خارجی: ۱۷۰ میلی متر
حداکثر قطر داخلی: ۱۰۸ میلی متر
حداکثر قطر خارجی: ۳۰۰ میلی متر
ارتفاع کل: ۲۳۰ میلی متر
وزن: ۳٫۵ کیلو گرم

کدهای فنی متناظر با این قطعه عبارت است از:
۱۶۱۳۶۸۸۰۰۰ , ۲۹۰۱۰۲۱۳۰۰

مورد استفاده در کمپرسورهایی از جمله:
GA 45 from 1994 up to s/n 315329 , GA 37 from 1994 up to s/n 315329 , GA 30 from s/n 315330 , GA 37 from s/n 315330 , GA 45 from s/n 315330 , GA 30 from 1994 up to s/n 315329 , GA 50 VSD from s/n 315330