کمپرسورهای اسکرو روغنکاری شونده سری (GA (VSD

در کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت سری GA ، روغن با تزریق به محفظه هواساز(ایرند) موجب روانکاری، خنک کاری و تمیزکاری مارپیچ ها می شود.کمپرسور اسکرو از یک واحد هواساز با دو مارپیچ نر و ماده تشکیل شده است که با حرکت الکتروموتور مارپیچ نر شروع به چرخش نموده و موجب مکش هوا و فشرده نموده آن داخل مارپیچ ماده می شود که بدین ترتیب هوای داخل ایرند متناسب با طول مارپیچ ها و قطر آن مطابق طراحی سازنده به فشار مشخص تبدیل و از دریچه آنلودر خارج می گردد و بعد از عبور هوای فشرده شده از مخزن سپراتور، ذرات روغن مخلوط با هوا از آن جدا شده سپس از رادیاتور می گذرد که بعد از این مرحله حرارت هوای تولیدی کاهش یافته و هوای فشرده از کمپرسور به مقصد مورد نظر هدایت می شود.