کیت سرویس

 

29 آگوست 2021

سنسور فشار ۲۰-۰۵۷۵-۱۰۸۹

این حسگرها جهت تعیین اختلاف فشار از اندازه گیری قابل اعتماد، در کوتاه ترین زمان و عمر مفید بالا برخوردار می باشند. طراحی کوچک و اقتصادی […]
9 فوریه 2021

ترموستات اطلس کوپکو ۸۱-۳۷۵۹-۱۶۲۲

9 فوریه 2021

اُ رینگ کیت سرویس ۴۰۰۰ ساعت ۰۰-۰۵۹۲-۲۹۰۶

9 فوریه 2021

کیت سرویس اویل استاپ ولو ۰۰-۰۲۱۷-۲۹۰۱

9 فوریه 2021

کیت سرویس مینیمم پرشر ولو ۰۰-۰۲۱۸-۲۹۰۱

9 فوریه 2021

کیت سرویس آنلودر ۰۱-۰۰۰۲-۲۹۰۱

9 فوریه 2021

نشانگر سطح روغن ۰۰-۵۱۰۸-۱۶۱۶

9 فوریه 2021

شیر تخلیه (درین ولو) ۰۰-۰۷۴۹-۲۹۰۱

9 فوریه 2021

شیر تخلیه (درین ولو) ۰۰-۰۵۶۳-۲۹۰۱

9 فوریه 2021

کیت سرویس مینیمم پرشر ولو ۰۰-۰۲۰۱-۲۹۰۶

9 فوریه 2021

کنترل پنل ۱۱-۵۲۰۰-۱۹۰۰ (MK5 Elektronikon)

9 فوریه 2021

کیت سرویس آنلودر اطلس کوپکو ۰۰-۰۵۶۳-۲۹۰۶

9 فوریه 2021

کیت سرویس اویل استاپ ولو اطلس کوپکو ۰۰-۰۰۹۴-۲۹۰۶

9 فوریه 2021

شیر برقی بورکرت ۰۰-۳۸۲۳-۶۲۳۶

burkert-Made in Germany-۲۳۰v-۵۰Hz- ۸W
9 فوریه 2021

کیت سرویس اورهال ۰۰-۱۶۲۲-۲۹۰۱

9 فوریه 2021

کیت سرویس آنلودر ۰۰-۰۱۶۱-۲۹۰۲

8 فوریه 2021

کیت سرویس

   
8 فوریه 2021

ترموستات اطلس کوپکو ۰۰-۱۶۱۶-۲۹۰۱

8 فوریه 2021

کیت سرویس آنلودر ۰۰-۰۲۱۱-۲۹۰۲

5 فوریه 2021

اویل استاپ ولو ۰۴-۰۲۱۷-۲۹۰۱

5 فوریه 2021

سنسور فشار ۳۳-۰۵۷۵-۱۰۸۹