کیت سرویس

 

15 آگوست 2022

ترموستات ۸۱-۳۷۵۹-۱۶۲۲

15 آگوست 2022

اُ رینگ کیت سرویس ۴۰۰۰ ساعت ۰۰-۰۵۹۲-۲۹۰۶

15 آگوست 2022

کیت سرویس اویل استاپ ولو ۰۰-۰۲۱۷-۲۹۰۱

15 آگوست 2022

کیت سرویس مینیمم پرشر ولو ۰۰-۰۲۱۸-۲۹۰۱

15 آگوست 2022

کیت سرویس آنلودر ۰۱-۰۰۰۲-۲۹۰۱

15 آگوست 2022

نشانگر سطح روغن ۰۰-۵۱۰۸-۱۶۱۶

15 آگوست 2022

شیر تخلیه (درین ولو) ۰۰-۰۷۴۹-۲۹۰۱

15 آگوست 2022

شیر تخلیه (درین ولو) ۰۰-۰۵۶۳-۲۹۰۱

15 آگوست 2022

کیت سرویس

   
15 آگوست 2022

سنسور فشار ۲۰-۰۵۷۵-۱۰۸۹

این حسگرها جهت تعیین اختلاف فشار از اندازه گیری قابل اعتماد، در کوتاه ترین زمان و عمر مفید بالا برخوردار می باشند. طراحی کوچک و اقتصادی […]
15 آگوست 2022

کیت سرویس مینیمم پرشر ولو ۰۰-۰۲۰۱-۲۹۰۶

15 آگوست 2022

کنترل پنل ۱۱-۵۲۰۰-۱۹۰۰ (MK5 Elektronikon)

15 آگوست 2022

کیت سرویس آنلودر ۰۰-۰۵۶۳-۲۹۰۶

15 آگوست 2022

کیت سرویس اویل استاپ ولو ۰۰-۰۰۹۴-۲۹۰۶

15 آگوست 2022

کیت سرویس اورهال ۰۰-۱۶۲۲-۲۹۰۱

15 آگوست 2022

کیت سرویس آنلودر ۰۰-۰۱۶۱-۲۹۰۲

8 آگوست 2022

شیر برقی بورکرت ۰۰-۳۸۲۳-۶۲۳۶

burkert-Made in Germany-۲۳۰v-۵۰Hz- ۸W
8 فوریه 2021

ترموستات ۰۰-۱۶۱۶-۲۹۰۱

8 فوریه 2021

کیت سرویس آنلودر ۰۰-۰۲۱۱-۲۹۰۲

5 فوریه 2021

اویل استاپ ولو ۰۴-۰۲۱۷-۲۹۰۱

5 فوریه 2021

سنسور فشار ۳۳-۰۵۷۵-۱۰۸۹