کمپرسورهای اویل فری

15 آگوست 2022

کمپرسورهای اویل فری

در کمپرسورهای اویل فری عملاً سیال متراکم هیچگونه تماسی با ماده روان کننده ندارد.نیروگاه ها، صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، نساجی، الکترونیک، نفت، پتروشیمی، پزشکی و داروسازیاز […]
15 آگوست 2022

کمپرسورهای پیستون متقابل سری DM

8 فوریه 2021

کمپرسورهای فشار بالا پیستون متقابل سری HX و HN

8 فوریه 2021

کمپرسورهای اسکرو آب خنک سری AQ

8 فوریه 2021

کمپرسورهای فشار بالا پیستون متقابل سری P

8 فوریه 2021

کمپرسورهای سری LZ