کمپرسورهای اویل فری

8 فوریه 2021

کمپرسورهای اویل فری

در کمپرسورهای اویل فری عملاً سیال متراکم هیچگونه تماسی با ماده روان کننده ندارد.نیروگاه ها، صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، نساجی، الکترونیک، نفت، پتروشیمی، پزشکی و داروسازیاز […]
8 فوریه 2021

کمپرسورهای پیستون متقابل سری DM

8 فوریه 2021

کمپرسورهای فشار بالا پیستون متقابل سری HX و HN

8 فوریه 2021

کمپرسورهای اسکرو آب خنک سری AQ

8 فوریه 2021

کمپرسورهای فشار بالا پیستون متقابل سری P

8 فوریه 2021

کمپرسورهای سری LZ