سنسور فشار ۲۰-۰۵۷۵-۱۰۸۹

این حسگرها جهت تعیین اختلاف فشار از اندازه گیری قابل اعتماد، در کوتاه ترین زمان و عمر مفید بالا برخوردار می باشند. طراحی کوچک و اقتصادی آنها باعث می شود که راندمان بالایی داشته باشند. که در سری کمپرسورهای GA,ZوZT مورد استفاده قرار می گیرند.