کمپرسور اطلس کوپکو

9 فوریه 2021

کمپرسورهای اسکرو روغنکاری شونده سری (GA (VSD

در کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت سری GA ، روغن با تزریق به محفظه هواساز(ایرند) موجب روانکاری، خنک کاری و تمیزکاری مارپیچ ها می شود.کمپرسور اسکرو از یک […]
8 فوریه 2021

کمپرسورهای اویل فری

در کمپرسورهای اویل فری عملاً سیال متراکم هیچگونه تماسی با ماده روان کننده ندارد.نیروگاه ها، صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، نساجی، الکترونیک، نفت، پتروشیمی، پزشکی و داروسازیاز […]